Bo¾ena ©mídová (*1927)

Pro známé mohu zprostøedkovat kontakt (telefon, adresa, pøedání vzkazu ...), spojte se semnou prosím pomocí
e-mailu vzavinacsmid.sk.